Visedirektør Sergey Sennikov i det russiske fiskeriselskapet Norebo mener MSC-sertifiseringen av fisket på dypvannsreker gir et godt insentiv for fiskerne