Utmeldingen kommer som følge av at de ikke er enige i politikken Varpes ledelse fører. Norebos forslag når det gjelder den langsiktige utviklingen av Russlands fiskerinæring er publisert