Fiskerihavnen i Murmansk har strategisk betydning for utviklingen av Nordøstpassasjen, understreker fiskerietaten Rosrybolovstvos leder Ilja Sjestakov. Mye fisk landes i havnen, og landingene er økende, melder det russiske nettstedet fishnews.ru.

Landingene øker

Omlastingen av fisk i havnen har i de første fem månedene av året økt med 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge fishnews.ru. Så langt i år er det ifølge etaten landet 70,6 tusen tonn. Og havnens trafikklederkontor kan rapportere at terminalen i løpet av mai mottok 41 fartøy med fiskeprodukter.

Sjestakov mener det prinsipielt viktig å få på plass en moderne dypvanns-terminal for å kunne yte nødvendig service til fiskeflåten og for å drive mottak og omskiping av fangster. I alt 48 anleggene er fordeler seg på en lengde på over 3,7 tusen løpemeter i havnen. Disse forvaltes av det føderale statlige foretaket Natsrybresurs, som hører inn under Rosrybolovstvo.

Foretakets filial i Murmansk har som oppgave å betjene fiskefartøyene, blant annet med omskiping og oppbevaring av gods. Det driver også fangst av viltlevende marine ressurser og foredling og salg av fiskeprodukter.

En dypvannskai

Sjestakov besøkte nylig Murmansk fiskerihavn som ledd i en jobbreise til fylket. Etatssjefen inspiserte kaiene i den nordlige og sørlige delen av havnen. Den moderne kystinfrastrukturen som nå bygges ut i havnen er helt nødvendig for å øke konkurranseevnen til fiskerinæringen i Murmansk, mener han.

– Det er prinsipielt viktig å få på plass en dypvannsterminal som kan spesialisere seg på å betjene fiskefartøy og drive omskiping av fiskeprodukter. Murmansk havn er strategisk viktig for utviklingen av Nordøstpassasjen og for transporten av fiskeprodukter fra Det fjerne østen til den sentrale delen av Russland, sa Sjestakov.