Den totale fangsten til islandske fartøyer endte på 87.000 tonn i juli 2021, som er to prosent mindre enn i juli 2020. Fangstene av bunnfisk endte på 29.000 tonn, for det meste torsk med 18.000 tonn.

Pelagisk fangst i juli 2021 var 55.600 tonn, for det meste makrell som det ble landet 48.000 tonn av.

I tolvmånedersperioden fra august 2020 til slutten av juli 2021 var den totale fangsten i underkant av 1,1 millioner tonn, noe som er en økning på åtte prosent fra forrige tolvmånedersperiode. Den pelagisk fangsten var 562.000 tonn og fangsten av bunnfisk var 277.000 tonn.

I faste priser var fangsten i juli 2021 3,4 prosent lavere enn i juli 2020, melder Statistikk Island.