Nilsen, som er daglig leder i Ståle Nilsen Seafood AS, kjøper rundt 10.000 tonn sløyd hodekappet russisk fisk årlig. Han mener det vil være katastrofalt dersom Norge innfører forbud mot å lande russisk fisk i norske havner.

– Det vil være vanskelig å sette seg til forhandlingsbordet med russerne, dersom vi stenger dem ute, sier han og mener det vil være trasig for alle parter.

Gjort strålende jobb

– Jeg tør ikke tenke den tanken, og er glad for at fiskeriministeren og regjeringen har gjort en strålende jobb så langt for å unngå en slik løsning, sier han.