Fiskerihavnen fortsetter med å øke godsmengden, melder det russiske nettstedet korabel.ru.

Mens den totale godsmengden i de fire første månedene av 2021 var på 60.200 tonn, hadde den i de samme månedene i år økt til 93.200 tonn, noe som er en vekst på 54,8 prosent.

Landingene av fiskeprodukter i den nevnte perioden har de økt til 73,4 tusen tonn, noe sjefen for havnens omlastingskompleks, Eduard Malasjenkov, sier er oppnådd takket være en god start på året i januar og februar. Loddefisket har også bidratt. Når det gjelder utsiktene videre framover, ser mai ut til å kunne komme opp med veldig gode tall.

– Uansett fortsetter vi å jobbe så godt vi kan med å betjene de fartøyene som kommer inn til fiskerihavnen, slik at alle får den servicen de forventer og innen tidsfristene, uttaler Malasjenkov til korabel.ru.