Fem til seks EU-fartøyer ligger nå og fisker øst for Bjørnøya i Svalbardsonen. Roger Andreassen, fiskerifaglig rådgiver