Fiskeriministeren kommer med denne opplysningen etter at den danske dyrevernsorganisasjonen Dyrenes Beskyttelse til feiringen av nyttår advarte forbrukerne om at koking av levende hummer er dyreplageri og i strid med dyrevelferdsloven. Det melder danske Fiskerbladet.

Lovpålagt

Den danske dyrevelferdsloven slår fast at dyr skal beskyttes best mulig mot smerte, lidelse, angst og vesentlige ulemper, og at den som ønsker å avlive et dyr skal sørge for at dyret avlives så raskt og smertefritt som mulig.

Ministeren viser til Fødevarestyrelsens vurdering om at hummer som tilberedes levende ikke avlives så raskt og smertefritt som mulig. Derfor vurderer etaten at det er et klart brudd på dyrevelferdsloven.

Ikke i Norge

I Norge er det forbudt å koke dyr levende, men det er gjort unntak fra dette forbudet for krepsdyr. Det er blant annet pga. reker som det i praksis er umulig å avlive en og en, står det å lese på Mattilsynets nettside.

Hummer derimot skal ikke avlives med levendekoking, men avlives/bedøves før koking.

En måte å avlive hummer på er å kløyve hodet med en kniv. Først finner du hvor krysset på hodet til hummeren er. Fra dette krysset setter du bakerste del av kniven, slik at du treffer samlingspunktet for sentralnervene. På Godfisk.no er dette beskrevet og illustrert.

Få hummeren avlivet

– Vi anbefaler at de som kjøper hummeren i butikk, får dem avlivet der av profesjonelle som kan dette, skriver Mattilsynet.

Det finnes andre måter å avlive og bedøve hummer på, viser de til, blant annet med elektrisk bedøving, men slike metoder krever mer fagkunnskap. Mattilsynet forventer ikke at privatpersoner har slik kunnskap og utstyr, men profesjonelle aktører som restauranter / butikker og andre skal ha det.

Bør bedøve krabbe

For krabbe gjelder ikke samme regler som for hummer. Hovedregelen er her at de skal bedøves før koking.

For å bedøve krabben må du treffe nervesenteret i hodet som krabben sanser sine omgivelser med. Nervesenteret ligger mellom øynene og ca. 3 cm inn i kroppen, og det ligger over og til dels rundt svelget.

Hvordan krabben bedøves er beskrevet i detalj på Mattilsynets sider, der de også kommer med denne påminningen;

– Og husk at det er forbudt å brekke av klørne på levende krabber!