I en melding lagt ut på EU-kommisjonens nettside vises det til at den politiske forståelsen Norge og EU kom fram til for fiske på norsk-arktisk torsk, har gjort det mulig for EU å fastsette en engen tillatt fangst i området.

Et område som EU oppgir både omfatter farvannet rundt øygruppen Svalbard og det internasjonale farvannet i Barentshavet, går det frem av EU-kommisjonens melding.

Tolkes forskjellig

EUs tolkning av forståelsen står i kontrast til den norske tolkningen om at EU nå har godtatt at Norge ensidig fastsetter kvotene i fiskevernsonen rundt Svalbard.