Norge har avsatt 4500 tonn torsk som EU kan fiske i første kvartal i år. Det var ventet at denne kvoten skulle økes innen utgangen av kvartalet, men så langt er det ikke oppnådd enighet mellom Norge og EU om fiske i Svalbardsonen.

Mest til Spania

Når ministrene for landbruk og fiskeri samles til møte i morgen, er det fordelingen av fiskekvotene EU har forhandlet med Storbritannia og Norge, i tillegg til kvotene i EU-farvann, som skal fordeles.