Norge har avsatt 4500 tonn torsk som EU kan fiske i første kvartal i år. Det var ventet at denne kvoten skulle økes innen utgangen av kvartalet, men så langt er det ikke oppnådd enighet mellom Norge og EU om fiske i Svalbardsonen.

Mest til Spania

Når ministrene for landbruk og fiskeri samles til møte i morgen, er det fordelingen av fiskekvotene EU har forhandlet med Storbritannia og Norge, i tillegg til kvotene i EU-farvann, som skal fordeles.

Kvoten på 4500 tonn i Svalbardsonen er fordelt med 2220 tonn til Spania, 923 tonn til Tyskland, 463 tonn til Portugal, 419 tonn til Polen og 407 tonn til Frankrike.