Lederen for Forbundet av fiskerinæringsbedrifter i Primorje, Georgij Martynov, uttrykker stor uro over manglende leveranse av reservedeler til russiske fiskefartøy. Han viser til at fartøy som bygges ved russiske verft ikke får utstyr til å ferdigstille fartøyene.

– Dessverre produserer ikke Den russiske føderasjon, på samme måte som Sovjetunionen ikke gjorde det, framdriftsanlegg – hovedmotorer, propeller og liknende, sier han ifølge det russiske nettstedet fishery.ru.

Flere rammes

Flere norske leverandører Fiskeribladet har snakket med, rammes mer eller mindre av sanksjonene.