Kyststatene ligger an til å fortsette med å fiske mer kolmule enn Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) anbefaler.

Kyststatene har ikke blitt enige om kvotefordelingen de siste 13 årene. Det kontinuerlige overfisket på kolmula har blant annet ført til at fiskeriet har mistet miljøsertifiseringen fra Marine Stewardship Council (MSC).

Kolmula er i år blitt rene gullfisken for den pelagiske flåten som har rett til å fiske på den norske kolmulekvoten.

Men nå kan bransjen havne i et skikkelig uføre hvis fôrselskapene som leverer til oppdrettsnæringen gjør alvor av trusselen om å slutte å kjøpe kolmulefôr dersom det ikke blir enighet om kvotefordeling og et rimelig uttak av kolmule for 2024.