Den totale fangsten til islandske fartøyer var 49.000 tonn i juni 2021, noe som er 21 prosent mindre enn i juni 2020, melder Statistikk Island.

1,1 milliard tonn

Islands statistikk sammenligner tolvmånedersperioden fra juli 2020 til slutten av juni 2021. I denne perioden var den totale fangsten i underkant av 1,1 milliarder tonn, noe som er en økning på 4 prosent fra forrige tolvmånedersperiode.

Fangstene av bunnfisk var 482.937 tonn i tolvmånedersperioden, hovedsakelig torsk som det ble fisket 279.776 tonn av. De pelagiske fangstene var 561.708 tonn 11 prosent mer enn i året før. Det fiskes mest av kolmule med 210.315 tonn (-8%), makrell 147.736 tonn (+9%) og sild 132.925 (-5%).

Økning i fangstverdi

Fangstverdien i 12 måneders periode fra juni 2020 til mai 2021 økte med 10 prosent sammenlignet med samme periode året før.

I faste priser var fangsten i juni 2021 4,4 prosent mindre enn i juni 2020. Salgsverdien av fangsten i mai 2021 var om lag 11 milliarder ISK (780 millioner NOK), som er 15 prosent mindre enn i mai 2020, ifølge foreløpige data, melder Statistikk Island.

Marine produkter bidro med 43,4 prosent av de totale eksporterte varene og økte med 11,5 prosent fra forrige 12 måneders periode.