Full stopp i lakseeksporten er hovedgrunnen til den kraftige nedgangen. Mens eksportørene stoppet eksporten av laks til Russland, valgte eksportørene av pelagisk fisk å videreføre eksporten.

Færøyene leverte fisk og sjømat til Russland for 711 millioner norske kroner i krigsperioden fra mars til desember i fjor, viser en fersk statistikk fra Hagstova som fører statistikk over fisk og sjømateksporten fra Færøyene.

Til sammenligning eksporterte Færøyene sjømat til Russland for nesten 2,5 milliarder norske kroner i samme nimåneders periode i 2021 mens det var fred i Europa.