Det er bred politisk støtte på Færøyene om å fortsette et fiskerisamarbeid med Russland.

– Det er uten tvil det beste for Færøyene. Jeg er glad for at alle partiene, bortsett fra ett, ser det rasjonelle i dette, sa den færøyske fiskeriminister Arni Skaale til den danske avisen DR fredag.

Kun partiet Sjalvsturi, som har ett sete i det færøyske parlamentet, protesterte.

Bytteordning

Fiskeriavtalen gir russerne adgang til å fiske kolmule, sild og makrell i færøyske farvann, samt å lande fisken i færøyske havner.