Lederen i organisasjonen European North Atlantic Fisheries Association (ENAFA), Diek Parlevliet,