Lederen i organisasjonen European North Atlantic Fisheries Association (ENAFA), Diek Parlevliet, som også er leder i det nederlandske selskapet Parlevliet van der Plas, lover kamp. Men han håper på en fredelig løsning på konflikten i Svalbardsonen.

Svært overrasket

I et intervju med Fiskeribladet sier han at hans medlemmer er svært overrasket over norske myndigheters opptreden i denne saken.

– EU har arbeidet nært og godt med norske myndigheter i mer enn 30 år knyttet til fisket i Svalbardsonen. I alle disse årene har vi hatt den samme prosentsatsen for vårt fiske, med en forståelse av at EU har rett på 3,9 prosent av den totale torskekvoten satt i Barentshavet, viser Parlevliet til.