Fjorten rederier i seks EU-land og ett rederi i Storbritannia tok i september i fjor ut stevning mot den norske stat for fiske i Svalbardsonen. De mente seg diskriminert av den norske stat, som de mente ikke holdt seg til Svalbardtraktaten.

Thomas G. Naalsund i Advokatfirmaet Wiersholm AS har ført saken for EU-rederne.

Advokat Thomas G. Naalsund Advokatfirmaet Wiersholm AS Foto: Advokatfirmaet Wiersholm

Utsatte rettssaken

Oslo tingrett hadde først berammet rettssaken til mars i år, for deretter å utsette den til i juni.