I slutten av mars hadde EU-fartøy bare fisket 240 tonn torsk i fiskevernsonen ved Svalbard.

Fra årsskiftet og fram til 26. april i år er det bare ett EU-fartøy som har fisket etter torsk i fiskevernsonen ved Svalbard, kan rådgiver Alejandro Maldonado i Fiskeridirektoratet nå opplyse til Fiskeribladet.

Fisker i NØS

Den lave aktiviteten i Svalbardsonen har ført til at den midlertidige kvoten som er avsatt til EU-fartøyer i sonen, ble forlenget med en måned i april. EU-trålerne har fram til nå stort sett fortsatt å fiske torsk i norsk økonomisk sone (NØS), der de har en torskekvote på 10.259