EU har byttet til seg en kvote på 10.274 tonn torsk i NØS i år. Av denne står det