EU har byttet til seg en kvote på 10.274 tonn torsk i NØS i år. Av denne står det igjen å fiske 6000 tonn som kan fiskes i Svalbardsonen.

Gjeldende praksis

Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er dette er i tråd med den norske reguleringen av torsk i fiskevernsonen. Den slår fast at fartøy som har tilgang til å fiske torsk i NØS, også kan fiske kvoten i fiskevernsonen.

– Fartøy med tilgang til å fiske torsk i NØS kan dermed fortsette fisket sitt i fiskevernsonen utover kvoten som er fastsett av Norge for denne sonen – inntil kvoten fastsett for NØS også er oppfisket.