EUs ministerråd for fiske (Agrifish) har vedtatt fiskekvoter i 2022 for fiskebestander som utelukkende forvaltes av EU i Nordsjøen, Atlanterhavet, Kattegat og Skagerrak, samt for bestander som deles bilateralt med Norge og trilateralt med Norge og Storbritannia. Fordelingen kommer etter avtalen som ble oppnådd mellom disse partene sist fredag.

Gode nyheter

Virginijus Sinkevičius, som er kommissær for miljø, hav og fiskeri, betegner beslutningen som «veldig gode nyheter for alle bestandene som EU forvalter bærekraftig», og garanterer at de holder seg på maksimalt bærekraftig utbytte (MSY).