EUs ministerråd for fiske (Agrifish) har vedtatt fiskekvoter i 2022 for fiskebestander som utelukkende forvaltes av EU i Nordsjøen, Atlanterhavet, Kattegat