I en kronikk som tre norske professorer, Tore Henriksen og Alf Håkon