EU beskylder Norge for systematisk og tilsiktet diskriminering i Svalbardsonen og står klar til å slå tilbake med alle nødvendige midler, melder NTB.

Det er i en diplomatisk note datert 26. februar, at EU går hardt ut mot Norges opptreden i fiskevernsonen ved Svalbard.

Mener Norge diskriminerer

EU stempler Norges tilnærming som «systematisk og tilsiktet diskriminerende mot fartøyer som fører flagget til EUs medlemsland» og varsler at EU «står klar til å treffe alle nødvendige mottiltak» mot Norge for å sikre EUs interesser, skriver NTB, som har fått innsyn i dokumentet av EUs ministerråd.

Nedjustert EU-kvote

Konflikten handler om EUs tilgang til torskekvoter i Svalbardsonen etter brexit. Som Fiskeribladet har omtalt tidligere, valgte Norge å nedjustere den gamle EU-kvoten ved å trekke ifra Storbritannias historiske fiske. EUs gjenværende medlemsland fikk dermed en ny torskekvote i Svalbardsonen på 17.885 tonn, mens Storbritannia fikk en kvote på 5.500 tonn.

Det ble blant avvist av EU, som i januar svarte ved å tildele seg selv en langt større kvote på 28.431 tonn. Norge har for sin del truet med å arrestere fiskefartøyer som overstiger den kvoten Norge har fastsatt.

– Vi har gjort det klart overfor EU at ethvert fiske utover Norges kvotetildelinger vil være et ulovlig fiske, og det vil bli håndhevet av kystvakten på alminnelig måte, uttaler statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet i en epost til NTB.

Ifølge ham vil EUs diplomatiske note fra 26. februar bli besvart «i nær framtid».