To av verstingene i UUU-fiske i verden ble trukket fram på et seminar som Norsk utenrikspolitiske forskningsinstitutt, NUPI, holdt denne uken. Her viste Ifesinachi Okafor-Yarwood ved University of St. Andrews i Skottland til at denne typen ulovlig fiske er et stort problem for afrikanske land, men at det er et problem som må løses på globalt nivå.

Okafor-Yarwood mener UUU-fiske må på agendaen til FNs sikkerhetsråd, på linje med det som er gjort med piratvirksomhet til havs og andre trusler mot sikkerhet og stabilitet i verden.