Dommen mot storfiskeren Henning Kjeldsen ble gjort kjent i dag klokken tolv. Han var tiltalt for å ha fått ulovlig tilgang på langt flere fiskekvoter enn loven tillater ved hjelp av en rekke stråmenn.

Må ut med 200 millioner

Den såkalte kvotesaken har vært til behandling i byretten i Holstebro siden februar i år. Henning Kjeldsen må tilbakebetale over 150 millioner danske kroner, tilsvarende 205 millioner norske kroner, fra sitt eget selskap Gitte Henning samt syv andre selskaper, som ifølge retten har blitt brukt som stråmannsselskap.

I tillegg er Henning Kjeldsen ilagt en bot på 54 millioner danske kroner. Ytterligere sju personer, inkludert Henning Kjeldsens kone og barndomsvenn, er bøtelagt for å ha opptrådt som stråmenn, melder DR.

Stesønn frifunnet

Henning Kjeldsens stesønn var også siktet, men frifinnes i saken. Revisor Jørgen Riise og advokat Lars Espersen har hatt sentrale roller i saken og har ifølge retten banet vei for det omfattende jukset.

Riise dømmes derfor til en personlig bot på 2 millioner danske kroner og en bot til sitt revisjonsselskap på om lag 3 millioner. Espersen dømmes til en personlig bot på 1 million danske kroner og en bot til sitt advokatfirma på 2 millioner.

– Vi er grunnleggende uenige i en lang rekke av rettens premisser, derfor ønsker vi også at landsretten skal se på hva byretten har kommet frem til, sa forsvarsadvokat Niels Christian Strauss, som representerer Jørgen Riise.

Dommen er anket, melder DR.

Syv medtiltalte fiskere

Danske Fiskerbladet melder at seks av de syv medtiltalte fiskerne, som var registrert som eiere av selskapene og som tilhørte fiskerens bekjente og familie, ble bøtelagt på mellom 500.000 og 4,6 millioner danske kroner.

Retten fant at det forelå formildende omstendigheter vedrørende den siste av de syv medtiltalte fiskerne og at straffen for ham etter omstendighetene skulle falle bort.

Retten fant det bevist at Henning Kjeldsen var den reelle eieren av en rekke fiskeribedrifter, som på papiret var eid av de syv medtiltalte. Selskapene ble brukt for at fiskeren kunne skaffe seg flere fiskekvoter enn det som var tillatt.