Det er det som benevnes som Danmarks første kommersielle Power-to-X-anlegg, som skal produsere og levere klimavennlig drivstoff til fiskebåtene,