Fremtidsutsiktene er nedfelt i et strategidokument utgitt av Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation som innspill til danske myndigheter. Foreningen består av 1195