Fremtidsutsiktene er nedfelt i et strategidokument utgitt av Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation som innspill til danske myndigheter. Foreningen består av 1195 fiskere og 717 fartøjer, og omfatter industrifiskere, kystfiskere, havfiskere, garnfiskere, trålfiskere, rekefiskere og mange, mange flere, ifølge hjemmesiden til organisasjonen.

Mest bærekraftige fiskerier

– Dansk fiskeri er blant de mest bærekraftige fiskeriene i verden. Siden 1990 har fiskeriene redusert CO2-utslippene med over 60 prosent. Vi er forpliktet til å oppnå målet om en reduksjon på 70 prosent innen 2030, og vi skal drive kommersielt fiske klimanøytralt i 2050, heter det i strategidokumentet.