Vernet har vakt en heftig debatt og stor harme blant danske fiskere. Særlig Danmarks Fiskeriforbund har gått hardt ut mot avtalen, som de kaller både en «skandale» og «en hån mot fiskeriet», melder det danske nettstedet fiskerbladet.dk. De er blant annet kritisk til at organisasjonen ikke har vært involvert i prosessen.

Mangel på fisk

Men å ramme fiskerne er langt fra intensjonen, sier den danske fiskeriministeren Rasmus Prehn (S). Det fremtidige trålfrie område er ment som en hjelp for fiskerne og ikke en hån mot yrket, sier fiskeriministeren.

Han viser til at biologer har advart mot skader på miljøet i Østersjøen. Fiskerbladet viser til at til Prehn har sagt til det danske nyhetsbyrået Ritzau at Østersjøen har en historisk lav kvote fordi det er mangel på fisk.

– Hvis vi ikke gjør det som er nødvendig nå, kan vi komme i en situasjon som er mye verre for fiskeriet, sier han.

Gyte- og oppvekstforhold

Området skal ifølge avtalen bidra til å skape et bedre havmiljø, blant annet ved å fremme skånsomt fiskeri og ved å forbedre gyte- og oppvekstforhold.

Prehn viser til at det som er avtalt, er at det må lages en plan neste år. Der vil Danmarks Fiskeriforbund selvsagt være med, slik de pleier. Det er ikke ment som en hån, sier han, men som en hjelp for fiskerne.