Danmark står for å motta nesten 2 milliarder kroner. Hvor mye som skal fordeles på fiskeindustrien og andre næringer