Den russiske hvitfisken antas å utgjøre rundt 40 prosent av importen av torsk, hyse og pollock til Storbritannia i år, melder Hans Frode Kielland Asmyhr, som er Norges Sjømatråds utsending til Storbritannia (UK).

Hvitfisk går fri

Svært mye av den russiske fisken kommer via tredjeland som Kina, og både Fish & Chips og de store dagligvarekjedene baserer seg på russisk råvare for de store volumene, melder utsendingen.

Sjømatrådets utsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr, prøver seg på fish and chips hos Millers Fish and Chips.