Torben Foss i advokat- og rådgivningsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) har henvendt seg til det norske Utenriksdepartementet for en nærmere forklaring på årets kvotekutt til EU i Svalbardsonen på nær 10.000 tonn.

Stevner Norge

Til Fiskeribladet oppgir han å bistå interesseorganisasjonen European North Atlantic Fisheries Association (ENAFA). Lederen av organisasjonen er Diek Parlevliet i det nederlandske selskapet Parlevliet van der Plas. Dette selskapet eier eller deleier i fem av trålerne som fisker i Svalbardsonen.

ENAFA står bak en stevning av den norske stat, ved Nærings- og fiskeridepartementet.