De siste fem årene har det vært 360 voldelige og væpnede sammenstøt mellom kystvakt og utenlandske fiskere. Det er nyhetsbyrået Ap som har gått gjennom konfliktdatabaser laget av frivillige organisasjoner.

Sammenstøtene har mange ganger hatt dødelig utfall. I den samme femårsperioden har mer enn 850 utenlandske båter blitt oppbrakt av nasjonale kystvakter, meldte NTB mandag.

– Vil bli merkbart verre

Oversikten dekker seks kontinenter, men det er grunn til å tro at det kan skjule seg store mørketall i materialet. Det finnes ikke en overordnet enhet som overvåker voldelige fiskerikonflikter globalt, viser NTB til.

Konfliktene handler om ulovlig fiske eller overfiske, og ekspertene tror de vil øke i omfang.

– Det vil bli merkbart verre, sier Johan Bergenæs, som er ekspert i WWF og som for fem år siden var blant de første til å advare mot en økning i fiskerikonfliktene.