– Da vi som de første fikk systemet om bord i 201,8 var det ikke i nærheten matche oss i forhold til å kjøre ferjen med så lavt batteriforbruk som mulig. Men representanter for daværende Rolls-Royce kom om bord, fikk input og oppdaterte programvaren etappevis, sier overstyrmann Olseth til Kystens Næringsliv.

– Nå kjører automatikken like energieffektivt som vi gjorde da vi konsentrerte oss fullt ut om dette

Ferjene på strekningen Anda-Lote i indre Nordfjord var først i verden med å krysse fjorder automatisk på denne måten.