Arbeidsgruppen som skal vurdere rammebetingelser for havbruk i områder lenger til havs skal etter planen legge frem en rapport til årsskiftet.

Økende interesse for offshore havbruk, samt at regelverk og Akvakulturloven ikke er tilpasset slik drift, førte til at Nærings- og fiskeridepartementet opprettet en så kalt interdepartemental arbeidsgruppe for å legge til rette for offshore havbruk.

Møtes jevnlig

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte i januar i år. Den består av flere departement som har ulikt ansvar for og ulik kunnskap og erfaring som er nyttig for vurderingen av rammebetingelser for havbruk i områder lengre til havs.

Arbeidsgruppen møtes jevnlig, omtrent en gang i måneden.

- Som en del av prosessen har noen departement har sendt ut bestilling til sine underliggende etat, for å få vurderinger og innspill til rapporten. Flere etater har møtt på problemstillinger som er aktuelle for rapporten, og har en god forutsetning for å komme med bidrag til rapporten, opplyser kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel i Nærings- og fiskeridepartementet til IntraFish.

Rapport ved årsskiftet

Nærings- og fiskeridepartementet har for eksempel blant annet fått innspill fra Fiskeridirektoratet, Garantiinstituttet for eksportkreditt og Mattilsynet.

- Nå jobber gruppen med å vurdere mulige løsninger på ulike problemstillinger før rapporten etter planen skal være ferdig til årsskiftet, sier Wensel.

Han opplyser at det, etter at rapporten er ferdigstilt, også vil kunne være aktuelt at det arbeides videre med blant annet utredninger og høringer.

- Videre oppfølging vil imidlertid blant annet avhenge av hvilke forslag arbeidsgruppen kommer med, sier han.

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet Sjøfartsdirektoratet, i samarbeid med Fiskeridirektoratet og andre etater, en rapport hvor en har gjennomgått regelverk knyttet til havbruksinstallasjoner.

Denne viste blant annet at dagens regelverk ikke er tilpasset en utvikling der havbruk vil skje i røffere miljø enn i dag, og peker på flere forhold hvor dagens systemer har svakheter og mangler.