«Fjorgyn» har navn etter mor til Frigg og til Odins sønn Tor. I norrøn mytologi er Frigg i tillegg Odins kone. Det kan være noe av forklaringen på at Fiskeridirektoratets nye katamaran kan bevege seg veldig raskt på to skrog.

– Det er det raskeste fartøyet vi har, bekrefter Karl Magne Lockert på vei opp mot styrhuset i en båt som ennå lukter ny bil.

Fire inspektører om bord

Lockert er sammen med Knut Rekdalsbakken en av totalt fire inspektører som skal bemanne Fiskeridirektoratets nye kontrollbåt.