Verdens havforskere må nemlig være klare for å ta nye utfordringer.

– De kan ikke bare beskrive den dårlige tilstanden i havene, men faktisk finne løsninger som vi kan ta i bruk på kort tid, sier Peter Haugan i denne podkasten:

Haugan har ledet en ekspertgruppe som nettopp overleverte sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet. Den består av ti forslag til den norske deltagelsen i FNs havforskningstiår som starter 1.