Det seier postdoktor Kate McQueen ved Havforskingsinstituttet i ei melding på instituttet sine nettsider.

Forskarane har i to år utsett torsk for kraftige smell frå luftkanonar under gytesesongen og spora åtferda deira.

Postdoktor Kate McQueen ved Havforskingsinstituttet. Foto: HI

McQueen og forskarkollegaene har no publisert resultata frå forsøket der nesten 200 torskar blei merka med akustiske sendarar og utsette for seismikk under gytinga. Lyttebøyer i sjøen har registrert torsken sine rørsler inn og ut av gyteområdet.

Data frå testområdet er samanlikna med data frå eit seismikk-fritt kontrollområde.

Ikkje så lettskremd

Resultata, som er publisert i ICES Journal of Marine Science, tyder på at torsken ikkje er like «lettskremd» som ein tidlegare har trudd.

Den merka torsken forlét gytestaden gradvis i løpet av gytesesongen, og det var inga endring knytt til støyen frå luftkanonane, melder HI.

Torsken i kontrollområdet forlét gytestaden like raskt som torsken i testområdet.

– Dette tyder på at seismiske undersøkingar på ein viss avstand ikkje vil skremma gytetorsk vekk frå viktige gyteplassar, seier havforskar Kate McQueen.

Forsøka blei gjort i gytesesongen i 2020 og 2021 i Bakkasund i Austevoll kommune.