Markedsforsker Morten Heide i Nofima har ledet arbeidet med den tverrfaglige rapporten «Det kommersielle potensialet til oppdrettstorsk». Han tror at om næringen skal bli lønnsom, er den avhengig av høyere priser enn det villfanget torsk i snitt får i dag.

Siden der ennå er lite historiske data å hente fra torskeproduksjon, har forskerne utviklet en bioøkonomisk modell for å beregne kostnader.

Må forske videre

Målet til rapporten er finne problemstillinger det må forskes videre på. I dag vokser det som er blitt femte generasjon oppdrettstorsk allerede 30 prosent raskere enn torsken som var utgangspunktet for avlsprogrammet til Nofima.