Mye har skjedd siden pelagisk flytetrål i 1979 ble forbudt i fiske etter torsk.

Siden 2018 har forskere fra Nofima og Havforskningsinstituttet samarbeidet med Asbjørn Selsbane-rederiet for å se om denne typen redskap egner seg i en virkelighet der både teknologi, reguleringer og effektivisering er kommet 40 år videre. Også et voksende ønske om mer levendefangst har vært pådriver.

Bedre overlevelse

Kongstanken bak Nofima-prosjektet «Pelagisk/semipelagisk trål 2018-2021» var ifølge prosjektleder Gustav Martinsen å gjøre kortere hal, til forskjell fra timelange bunntrålhal der fisken sliter seg ut.