Det er langt mer enn året før da produksjonen var på 3 millioner yngel, skriver Havlandet Marin Yngel i en pressemelding. - Vi har holdt på med torskeoppdrett siden 2002 og lagt ned betydelig med arbeid