Det har ligget i kortene lenge, men nå er det klart: 26. april går miljøsertifikatet fra MSC ut for torske- og hysefisket innenfor 12 nautiske mil i Norge.

Årsaken er kysttorsken. Både havforskere og norske myndigheter har slått fast at den er under press. Dermed er det kun torske- og hysefisket utenfor 12-mila som er med i resertifiseringen Norge nå jobber med.

– Det er en veldig uheldig situasjon, sier seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag til Tekfisk.

Norges Fiskarlag fungerer som Norges fiskeriklient