2. juli hadde fire kvinner og fire menn – to av dem anonymisert – søkt den prestisjetunge stillingen som havforskningsdirektør. Én av dem er sittende havforskningsdirektør Sissel Rogne, som blir å finne også på den nye listen.

– Den siste søkerlisten foreligger ikke ennå, forteller kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen i Nærings- og fiskeridepartementet når Tekfisk ringer.

Sissel Rogne er glad for det hun opplever som tillit fra assisterende departementsråd Morten Berg i Nærings- og fiskeridepartementet, som har bedt henne videreføre kandidaturet.