– Vi utviklet og testet to ulike, mer avanserte krabbeteiner som gir bedre sortering mens de fortsatt står på havbunnen, sier Sten Siikavuopio, forsker ved Nofima, i en pressemelding hos Havforskningsinstituttet.

En utfordring med dagens kongekrabbefiske er at det tas opp for mye krabbe under lovlig minstemål på 13 centimeters skallengde.

Forskere fra Nofima og Havforskningsinstituttet har gjennomført forsøk med to ulike modifikasjoner på teinene.

Glatt inngang

Den ene løsningen gjør det vanskeligere for mindre krabbe å komme inn i teinen. Da utstyres en vanlig kongekrabbeteine med et glatt panel øverst i inngangene.

Det glatte seildukspanelet hindrer krabbene i å få fotfeste med klørne. Kun krabber som er så store nok til å rekke over panelet med kropp og klør vil klare å ta seg inn.

– Man kan justere bredden på panelet etter ønsket størrelse på krabben, da tilpasset til ønsket lengde på kongekrabbens klør og kropp, sier HI-forsker Anne Christine Utne-Palm i meldingen.

En kongekrabbe under minstemål rømmer gjennom en tilpasset fluktåpning i krabbeteina. Foto: Havforskningsinstituttet

Blir igjen på bunn

Den andre metoden som er testet ut er å utvide teinen med et ekstra kammer, som fungerer som en «underetasje» under bunnrammen i dagens teiner.

Bunnen på det øverste kammeret blir utstyrt med fluktåpninger som gjør at mindre kongekrabbe kommer ned en etasje til nederste kammer, mens krabber som er store nok blir igjen i det øverste kammeret.

Agnet plasseres i nederste kammer, for å motivere mindre krabbe til å søke seg ned gjennom de tilpassede fluktåpninger. Det nederste kammeret er uten bunn så når teina dras opp blir de små krabbene igjen på havbunnen.

Lovende tester

Forskerne har testet de alternative teinene i tre ulike trinn. Først ble kongekrabbens adferd studert i kontrollerte tankforsøk, før fangst med de to ulike teinene ble sammenlignet i felt.

Tankforsøkene viste at små krabber brukte flere forsøk og hadde mindre sjanse for å havne inn i teinene med panel enn de uten. Samtidig gikk 85 prosent av krabbene under minstemål ned i «underetasjen» på teinene som var utstyrt med et ekstra kammer.

Begge teinene ble så testet gjennom et omfattende feltforsøk i Porsangerfjorden, hvor det også ble gjort sammenligninger med teinen som brukes. Resultater viser at dobbelt så mange kongekrabber under minstemål var igjen i vanlige teiner sammenlignet med de som ble testet ut.

Kommersielt fiske

Forskerne konkluderer med at løsningen med glatt panel bør testes videre i kommersielt kongekrabbefiske. Denne ga best resultat, og er samtidig lettere å implementere i de teinene som allerede brukes av fiskerne.

– De er allerede prøvd ut i et begrenset fiskeforsøk utenfor Bugøynes i vinter, og resultatene er lovende med hensyn til fangst av kommersiell krabbe, men vi er enda ikke helt i mål på å få ut småkrabben, sier Siikavuopio i meldingen.