Det mener FoU-ansvarlig Asbjørn Dyrkorn Løland i Bulandet Miljøfisk. Selskapet skal utnytte landskapet rundt seg, og har laget