I seks år har forskere og fiskere jobbet for å få til et teinefiske etter reker i Norge. Målet er å lage en enda mer eksklusiv vare.

– Man er ikke egentlig kommet ordentlig i gang. Dette prosjektet har dødd litt ut av seg selv. Vi sliter med overgangen fra forskning og utvikling til det kommersielle, sier Bjørn Arne Føleide, seniorrådgiver i rådgivningsselskapet Noodt & Reiding.

Dødens dal

Akkurat nå er de i «dødens dal», som Føleide formulerer det. I gapet mellom forskning og næring.