I seks år har forskere og fiskere jobbet for å få til