Tidligere i år søkte Dupont Nutrition Norge, tidligere FMC Biopolymer, om lov til å prøvehøste stortare i to områder nord for Vega i 2019. Det er første gang de har søkt om tarehøsting nord i fylket.

Havforskningsinstituttet anbefalte å vente med å gi en slik tillatelse til resultatene fra et omfattende tareprosjekt fra Trøndelag var klare. Fiskeridirektoratet valgte å høre på havforskerne og avslo søknaden.

– Det vanskeliggjør råstoffsituasjonen vår, sier råstoffsjef Harald Bredahl til Tekfisk.

Til etterretning

Bredahl mener at tilbakemeldingene fra Havforskningsinstituttet er at gjenveksten er god, og at det ikke er negative effekter på krepsdyr og fisk etter tarehøstingen.