I 2019 mistet fiskeflåten kompensasjonsordningen for CO2-avgiften. Det var EU som åpnet opp for denne ordningen,