Med tareskog følger mange andre arter, småfisk får beskyttelse fra storfisk, som selvfølgelig finner et flott matfat her, og det har naturligvis vært både forsket på og kartlagt.

Det er fremsatt hypoteser både om hvorfor og hvor lenge denne beitingen vil pågå, og hvilken økologisk betydning dette har.

Pernilla Carlsson, professor NIVA Foto: Niva
Lars-Henrik Larsen, avdelingsleder i Akvaplan-niva.