Fisk med lus vil typisk søke nedover i merden. Amøbegjellesykdom (AGD), som studentene har blinket seg ut, gjør at laksen istedet søker seg opp mot vannoverflaten.

Studentprosjektet, med utspring fra Universitetet i Oslo, forsker blant annet på avvikende adferd hos laks.

Tanken er at en systematisert overvåking og tolkning av adferd kan gi store besparelser for næringen. Tidligvarsling ved avvikende adferd kan hindre nedslakting av hele anlegg.

Amøbegjellesykdom er et stort problem for oppdrettsnæringen. Parasitten hindrer laksens oksygenopptak, og er irreversibel hvis den ikke oppdages tidlig.