Oppdrett av fisk i notposer vil være en dominerende driftsform i overskuelig fremtid. Derfor er fokus på akseptabelt fotavtrykk, mer effektive driftsregimer, fiskevelferd – og bransjens omdømme viktig, skriver selskapet i en pressemelding.

Steen-Hansen har fått 5,7 millioner i støtte fra Innovasjon Norge under programmet for utvikling av miljøteknologi («Miljøtek»). 

Prosjektets hovedmål er å utvikle og installere en prosesslinje for industriell produksjon av nye og mer miljøvennlige produkter til notbeskyttelse.

Prosjektet ser også på hele syklusen ved bruk av notbeskyttelse; fra impregneringsprodukter, korrekt påføring av disse, sporbarhet av produkter og gjenbruk av emballasje. Et tett og godt samarbeid med fiskeoppdretter, notprodusenter og servicestasjoner er avgjørende for at bransjen kan nå felles målsetting om å redusere miljøpåvirkning fra dagens driftsform. 

Innovasjonsprosjektet til Steen-Hansen vil blant annet gi oppdretter grunnlag for å vurdere miljøpåvirkning på egen lokalitet gjennom valg av strategi for å holde notposene rene for groe.

I bunn av Steen-Hansens innovasjonsprosjekt, ligger noen hårete mål som blant annet går på betydelig reduksjon av kobberutslipp, kombinert med lengre beskyttelsestid i sjø.

- Steen-Hansen har vist at de tar miljøutfordringer ved bruk av notimpregnering på alvor, blant annet gjennom kobberfrie og kobberreduserte produkter, samt egen gjenbruksstasjon for transportemballasje. De leverte en sterk søknad på en logisk fortsettelse, og vi er spente på fortsettelsen, sier Tore Alfheim, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.