– Det er jo ikke til å legge skjul på at vi og mange rundt oss er en del av plastproblemet. Nå må vi bli en del av løsningen, sier Marthe Brodahl i Mørenot til Fiskeribladet.

Brodahl er ansvarlig for bærekraft i konsernet, og talte for en lydhør forsamling sammen med teknologiansvarlig Arjen Tjallema fra The Ocean Cleanup.

God interesse

Standen deres på Nor-Fishing er godt besøkt denne dagen, med interesserte messedeltakere som har latt seg lokke gjennom ikke få kubikk- og kvadratmeter messehaller.